El 2018, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals va destinar 20.125.529,89 euros al finançament d’obres audiovisuals europees. Una quantitat que supera amb escreix el que hauria d’haver invertit segons el Consell de l’Audiovisual de Catalunya: 3.127.282,08 euros, el 6% dels ingressos computables a la CCMA en l’exercici anterior.

Més concretament, la Corporació va destinar 1.702.399,93 euros al finançament d’obres cinematogràfiques espanyoles (412.400 euros de manera directa i 1.289.999,93 en drets d’antena); 1.050.000 euros al finançament de pel·lícules espanyoles per a televisió; i 17.373.129,96 euros a pel·lícules i sèries d’animació, documentals i sèries de ficció per a TV (17.490.137,46 euros en producció i 48.000 euros en drets d’antena).

La Llei general de la comunicació audiovisual també estableix que els prestadors públics han de destinar com a mínim el 75% de l’obligació de finançament a pel·lícules cinematogràfiques de qualsevol gènere; que el 60% d’aquesta obligació s’ha de destinar a la producció en alguna de les llengües oficials de l’Estat; que almenys el 50% de la inversió en pel·lícules cinematogràfiques en qualsevol llengua oficial de l’Estat s’ha d’aplicar a obres de productors independents; i s’ha de dedicar fins al 25% del total de l’obligació de finançament a pel·lícules, sèries o minisèries de televisió, i d’aquest percentatge destinar un mínim del 50% a pel·lícules o minisèries per a TV.