La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha obert el procés de licitació per adjudicar el servei de traducció en llengua de signes catalana, simultani a l’emissió de determinats espais audiovisuals de televisió o gravat per a la seva emissió posterior, per tal de facilitar la seva comprensió a les persones sordes signants i afavorir així el seguiment de la programació.

El pressupost base de licitació és de 105.000 euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable fins a quatre anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza el 31 de juliol.

El servei ha sortit a licitació de nou després que l’adjudicació del concurs convocat l’any passat fos anul·lada pel Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. El contracte es va adjudicar a la Federació de Persones Sordes de Catalunya el juliol de 2019, que va obtenir la puntuació més alta, però l’altra empresa finalista, Deltasignes, va presentar un recurs. El passat febrer el Tribunal li va donar la raó anul·lant tot el procés de licitació.