La direcció de la Corporació va per feina. El mateix dia que el consell de govern feia pública la presentació d’un ERO per a 312 treballadors, l’ens publicava la licitació urgent d’un contracte de servei de recol·locació externa dels afectats. El valor estimat de la licitació és de 234.000 euros (sense IVA), amb una durada mínima del contracte (i del pla de recol·locació) de sis mesos.

El termini per presentar propostes finalitza aquest 18 de juny, i l’adjudicació es farà en un màxim de 60 dies a partir d’aquesta data.

Els 234.000 euros surten d’un preu unitari màxim de 750 euros per a cadascun del 312 treballadors afectats: 600 pel pla de recol·locació i 150 per cada afectat que accedeixi a un lloc de treball o posi en marxa un projecte empresarial durant el pla.

La CCMA ha tramitat la licitació amb urgència perquè no pot iniciar l’ERO sense tenir contractat aquest pla de recol·locació externa.