La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha posat en marxa el procés de licitació per adjudicar el servei d’investigació i de valoració qualitativa de forma continuada de programes de televisió emesos pels canals de TVC i per les principals televisions de l’Estat que es reben a Catalunya.

Els darrers onze anys aquesta tasca ha estat realitzada per la multinacional alemanya GfK, a través d’un panell d’espectadors que valora diàriament els continguts televisius que va veure el dia anterior.

La CCMA argumenta en l’informe justificatiu de l’expedient de contractació que aquesta eina ha demostrat ser “imprescindible” per a la presa de decisions, tant per al disseny de noves estratègies de programació com per a l’avaluació del grau de satisfacció dels espectadors.

El pressupost base de licitació és de 135.000 euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable un més). El termini per presentar ofertes finalitza el 6 de setembre. Les empreses interessades poden formular consultes a la CCMA sobre la licitació entre el 19 d’agost i el 3 de setembre.

La mesa de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració l’oferta econòmica (fins al 40% de la puntuació), la proposta de panell (24%), la proposta d’eina d’informe (23 punts), i la gestió del servei, capacitat i idoneïtat de l’equip professional (13%).