La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha obert el procés de licitació per adjudicar el servei de distribució tècnica de continguts per internet.

El pressupost base de licitació és de 820.000 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable un més). El termini per presentar ofertes finalitza el 10 de juny.

L’objectiu és que la plataforma de publicació per internet on hi ha els diferents portals de la CCMA i la distribució de continguts audiovisuals cap a l’usuari final (per web, aplicacions mòbils o televisors connectats) tingui capacitat suficient i pugui escalar en funció de la demanda.

El contracte es divideix en dos lots: un per a l’acceleració i distribució de tràfic web (amb un valor estimat de 210.000 euros pels tres anys), i l’altre per a la distribució de mèdia (1.020.000 euros).

Les empreses licitadores es poden presentar-se a un o a tots dos lots, però només s’acceptarà una proposta per licitador i per lot.