La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha obert el procés de licitació per a l’adjudicació del servei per a la migració i l’allotjament al cloud del portal de l’ens públic. El pressupost de licitació és de 200.000 euros (sense IVA) i el termini per presentar ofertes finalitza el 30 de gener.

La durada total del servei serà de dos anys, però el projecte de migració al núvol s’haurà d’executar en un termini no superior als sis mesos.

La CCMA disposa d’una infraestructura per allotjar aplicacions ubicada dins de les instal·lacions pròpies. Donat que part d’aquestes aplicacions estan donant servei a usuaris que accedeixen per internet i que tenen uns requeriments d’escalabilitat, dinamisme i actualització constant que encaixen perfectament amb les característiques dels serveis en el núvol, es vol iniciar una progressiva migració.

La Corporació ja està utilitzant serveis de cloud, concretament d’Amazon Web Services per alguns serveis com DNS públic, web d’emergència i emmagatzematge de continguts, i disposa d’una interconnexió entre la xarxa de la CCMA i d’AWS mitjançant VPN.

Amb aquesta licitació es pretén avançar en aquest procés, preparar la infraestructura i procediments necessaris per migrar aplicacions al núvol i migrar el primer servei, per validar que tot funciona com està previst.

Així doncs, la licitació es divideix en dues parts. Una de serveis, que engloba el projecte de configuració de la infraestructura i les eines pel desplegament d’aplicacions; la migració de l’aplicació del portal de la CCMA, i la formació i el suport posterior. I una altra per a la refacturació dels serveis d’AWS.