La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha obert una consulta pública sobre l’aplicació de la regulació audiovisual als prestadors de serveis de comunicació que se suporten en plataformes d’intercanvi de vídeos.

L’objectiu del procés participatiu és recollir informació rellevant sobre el funcionament d’aquests serveis, els quals donen resposta a un canvi d’hàbits de consum entre les generacions més joves. Així mateix, la CNMC pretén determinar l’abast de l’aplicació de la Llei General de la Comunicació Audiovisual de 2010 en aquests nous agents.

La consulta pública romandrà oberta fins al 13 de novembre. La CNMC convida a tots els interessats a pronunciar-se sobre tots aquells aspectes que creguin importants o que els afectin.

La concurrència dels requisits previstos en la normativa per considerar alguns d’aquests nous serveis com a serveis de comunicació audiovisual ha estat reconeguda pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de manera que l’abast de la regulació audiovisual podria ampliar-se a nous actors, assenyala la CNMC en un comunicat.

D’aquesta manera, els agents que presten aquests serveis podrien estar subjectes al compliment de la regulació audiovisual relativa, entre altres aspectes, al contingut i a la seva qualificació per edats, el control parental i la publicitat.