La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha instat la Lliga Futbol Professional a introduir una sèrie de modificacions en les bases per comercialitzar els drets d’emissió dels partits de primera i segona divisió i de la Copa del Rei per a les temporades 2019-2020 a 2021-2022.

Després d’analitzar l’esborrany presentat per la LFP, l’ens regulador considera que els plecs només compleixen “parcialment” amb les condicions que estableix l’article 4.4 del Reial decret-llei de mesures urgents en relació amb la comercialització dels drets d’explotació de continguts audiovisuals de les competicions de futbol professional.

Així doncs, la CNMC insta la LFP a:

  • Revisar la redacció dels lots de drets per evitar confusions o distorsions respecte al seu contingut.
  • Revisar tota la regulació d’accés als estadis d’acord amb la Llei general de la comunicació audiovisual, ja que l’actual redactat podria limitar injustificadament aquest dret i l’accés a resums informatius.
  • Revisar les franges horàries en què es disputaran els partits.
  • Revisar el propi procediment de lots per adequar-lo a la normativa.
  • Eliminar un lot que distorsiona l’adjudicació de dos altres lots del mateix procediment i permet que una mateixa televisió de pagament acapari el nucli principal dels drets licitats.
  • Aplicar els criteris establerts per les autoritats judicials i de competència, i minimitzar les distorsions en l’adjudicació dels drets, evitant una antelació superior a un any entre la licitació i l’inici de l’explotació efectiva.
  • Revisar les obligacions d’informació i de comercialització imposades a les empreses adjudicatàries, ja que se n’inclouen algunes que van més enllà del raonable.
  • Evitar incloure obligacions als prestadors en l’àmbit de la publicitat, específicament pel que fa als patrocinis, que puguin ser incompatibles amb la Llei.