La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha instat la Lliga Nacional de Futbol Professional a modificar la seva proposta de comercialització internacional dels drets d’explotació de continguts audiovisuals de la competició, ja que la proposta presentada incompleix diversos requisits normatius.

L’ens regulador assenyala que en els darrers informes elaborats a petició de la Lliga el 2019 va realitzar una sèrie d’observacions que no han estat tingudes en compte en la proposta de comercialització.

Així doncs, la CNMC insta de nou la LNFP a adequar la seva proposta a diferents aspectes. Entre d’altres, reclama que no inclogui reserves de drets que no es justifiquen, ni obligacions en l’àmbit de la publicitat i/o el patrocini; que clarifiqui l’abast del contingut dels lots i fixi els criteris per a la valoració dels requisits per a l’adjudicació, i que reformi aquells aspectes contraris als principis de publicitat, transparència, competitivitat i no discriminació en el procediment de presentació d’ofertes i d’adjudicació dels drets.