La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha obert un expedient sancionador contra TVE per una possible vulneració de la Llei general de la comunicació audiovisual, per l’emissió de campanyes de patrocinis culturals que es podrien considerar comunicacions comercials que no s’inclourien en les excepcions publicitàries que permet la Llei de finançament de la corporació pública.

TVE va emetre els presumptes patrocinis culturals entre desembre de 2017 i gener de 2018 a tots els seus canals: La 1, La 2, Canal 24 Horas, Teledeporte i Clan.

La CNMC assegura que la majoria dels patrocinis analitzats no respecten les condicions establertes en la normativa audiovisual, i per tant serien susceptibles de constituir comunicacions comercials o espots, que estan prohibits per a TVE. Més concretament, explica que en els patrocinis s’introdueixen elements visuals i missatges accessoris o mencions sobre les virtuts o característiques dels productes o serveis promocionats, els quals “inciten directament a la seva compra”.

Competència recorda que, segons la normativa, els patrocinis culturals s’han de referir a programes, no a seccions o avançaments; la seva durada en general no pot excedir els 10 segons; han d’anar immediatament abans o després del programa patrocinat, i no poden incitar directament a la compra o arrendament de productes, béns o serveis.