La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha publicat l’informe sobre el grau de compliment de les obligacions de servei públic de la Corporació RTVE corresponent al bienni 2015-2016, en el qual conclou que cal afrontar una reforma del servei públic audiovisual on es replantegi el sistema de finançament, els objectius que ha de perseguir i la manera de dur-los a terme.

Finançament

L’informe de la CNMC valora positivament que, el 2016, RTVE registrés beneficis per primer cop des de la implantació del nou model de finançament (el 2017 va repetir), el que no impedeix l’ens regulador a alertar que el sistema “continua sense garantir l’estabilitat financera necessària per a una adequada prestació del servei públic”, advertència que ja va fer en el primer i fins ara únic informe sobre la Corporació, de 2014.

Aquesta “inseguretat econòmica” és atribuïda principalment a les aportacions de les operadores de telecomunicacions i les televisions privades, que varien en cada exercici, i en menor mesura a la “disponibilitat” de l’Estat via Pressupostos Generals.

Per això, Competència insta els poders públics a afrontar “de manera imminent” la revisió del sistema de finançament. Segons l’ens regulador, aquest hauria de ser “suficientment robust i recurrent com per garantir a la Corporació RTVE la certesa financera necessària per al compliment de les seves obligacions i el desenvolupament de projectes plurianuals, evitant així que la seva activitat es pugui veure mitigada per la conjuntura econòmica o política de cada moment”.

Per altra banda, la CNMC assenyala que moltes de les missions encomanades a RTVE han quedat “desfasades” davant la ràpida transformació que està experimentant el sector audiovisual, de manera que la reforma també ha de replantejar els objectius de l’ens públic i els instruments necessaris per al seu desenvolupament i supervisió.

Recomanacions

L’informe de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència conclou que, tenint en compte la “falta de concreció per la carència d’un contracte programa”, en termes generals RTVE va complir amb les obligacions de servei públic els anys 2015 i 2016. Amb tot, l’ens regulador fa una sèrie de recomanacions per assolir “uns nivells òptims de compliment”:

 • Avançar, en l’àmbit del finançament, en el posicionament estratègic dels seus continguts a nivell internacional perquè els ingressos percebuts en aquest camp suposin una partida més significativa en el pressupost de RTVE.
 • Garantir la pluralitat, la veracitat, l’objectivitat i la imparcialitat de la informació, evitant qualsevol tipus d’ingerència que es pugui percebre com una falta d’independència.
 • Progressar en el compliment d’objectius d’accessibilitat. En aquest sentit es demana a RTVE que realitzi accions concretes per garantir l’accessibilitat dels seus continguts en totes les seves plataformes, especialment al web, amb la deguda qualitat en funció del mitjà de distribució.
 • Continuar apostant per la informació com a eix fonamental de l’activitat programàtica, i posicionar-se com el referent públic de l’actualitat i la informació en les seves diferents plataformes. Per aconseguir aquests objectius s’insta RTVE a continuar innovant en formats i continguts que apropin la informació a les persones amb necessitats especials i generar continguts informatius adaptats a totes les seves plataformes de difusió.
 • Millorar els índexs d’emissió de continguts culturals i educatius en l’àmbit televisiu, els quals la CNMC remarca que han de ser un element diferenciador de la cadena pública respecte a la resta.
 • Posicionar la cultura com un contingut transversal de la programació present en totes les plataformes de distribució d’una manera destacada. En aquesta línia, es reclama incorporar diferents disciplines artístiques als canals de consum dels menors d’edat, especialment, Clan.
 • Incorporar a la programació, de manera gradual, una major diversitat d’esports minoritaris, incrementar la tasca de foment de l’esport base, i oferir una major visibilitat a l’esport femení.
 • Fomentar un consum multiplataforma dels continguts.
 • Seguir treballant per potenciar la presència en l’entorn online. En aquest sentit es demana la implementació d’estratègies noves, innovadores, que permetin l’accés de nous continguts a la programació, que complementin al seu torn el servei tradicional lineal.
 • Prosseguir en l’esforç d’arribar a tota la ciutadania en termes de diversitat programàtica, rendibilitat social i audiència.
 • Perseverar en el foment de les obres europees tant des del punt de vista de l’emissió com de l’adquisició i producció de continguts.
 • Donar cabuda a títols de països amb els quals Espanya tingui llaços històrics, així com a les grans produccions de les majors, perquè els espectadors puguin gaudir d’una major diversitat de continguts.
 • Continuar esforçant-se per adequar les estratègies d’emissió i producció interna als límits marcats en el mandat-marc.