La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha rebutjat la proposta de la Reial Federació Espanyola de Futbol per comercialitzar els drets de retransmissió de la Supercopa de les temporades 2019 a 2022, ja que no compleix amb els requisits establerts en el Reial decret llei de 2015 que ho regula.

La CNMC insta la RFEF a adequar la seva proposta a la normativa i els principis de competència tenint en compte els següents aspectes:

• Definir les facultats que li han estat atorgades i limitar-les a “la comercialització conjunta dels drets audiovisuals” inclosos en l’àmbit del Reial decret-llei.

  • Eliminar la menció a la titularitat de drets que no té reconeguts.
  • Adequar els continguts audiovisuals objecte de comercialització als temps contemplats en el Reial decret llei.
  • No incloure oportunitats i obligacions comercials relatives a la publicitat que no es troben emparades per la norma jurídica d’aplicació i que són “injustificades i contràries” al principi de llibertat d’empresa.
  • No incloure les reserves de drets, drets no exclusius, drets inclosos, drets reservats, altres drets, etc., que no es justifiquen.
  • Reformar aquells aspectes contraris als principis de publicitat, transparència, competitivitat i no discriminació en el procés d’adjudicació dels drets.