La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha instat la Reial Federació Espanyola de Futbol a adequar “completament” la seva proposta de comercialització dels drets de retransmissió audiovisual de la Copa del Rei, pel que fa a la fase prèvia territorial i els resums dels partits de la present temporada a la 2021-2022.

La CNMC valora “positivament” la incorporació d’algunes observacions realitzades en anteriors licitacions, però considera que no n’hi ha prou. Així doncs, demana a la RFEF que adeqüi els següents aspectes:

  • Delimitar amb precisió les facultats que li han estat atorgades i limitar-les a la comercialització conjunta dels drets audiovisuals inclosos en l’àmbit del Reial decret llei 5/2015, en particular pel que fa a la producció de resums.
  • No incloure les reserves de drets, drets no exclusius, delimitació dels drets inclosos en els lots, drets reservats, altres drets, etc., que no es justifiquen.
  • No incloure oportunitats i obligacions comercials relatives a la publicitat que no es troben emparades per la norma jurídica d’aplicació.
  • Ajustar els estàndards mínims de producció fixats per la RFEF a la seva finalitat raonable, sense excedir-la, particularment pel que fa a l’aprovació prèvia de l’ús i disseny d’elements vinculats a aquesta producció.
  • Precisar qüestions que queden insuficientment determinades, com el mode de determinació dels costos de producció dels resums o referències preses per a la determinació de preu d’adquisició dels drets.