La Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya ha convocat eleccions el 21 de maig per renovar la seva junta directiva. La votació tindrà lloc en una assembla general ordinària que se celebrarà a Santander.

El termini per presentar candidatures finalitza el 4 de maig. S’hi pot optar mitjançant qualsevol de la cinquantena d’associacions federades davant la comissió de garanties i auditoria de la FAPE.

La junta està formada per la presidència, tres vicepresidències, la secretaria general, la vicesecretaria general, la tresoreria i quatre vocalies.

L’assemblea coincidirà amb la commemoració del centenari de la FAPE, fundada a Santander el 1922. Els reis d’Espanya han acceptat la presidència d’honor del centenari de la Federació.