La Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE) denuncia que tot i que les periodistes han aconseguit que la seva presència a les redaccions sigui superior a la dels homes, l’increment de dones no s’hagi reproduït també en ascensos a càrrecs directius, un procés que defineix com a “lent, i en molts casos, testimonial”.

Amb motiu del dia de la Dona Treballadora, la FAPE denuncia aquest desequilibri que vincula a la “tradició masculina, vigent en l’accés als llocs de comandament de moltes empreses, i a les dificultats de conciliar la vida familiar i laboral que imposen els exhaustius horaris d’aquesta professió, a més de la pervivència d’un model social en què l’home encara ocupa un paper residual en la vida domèstica”.

Així, la FAPE celebra els avenços laborals i socials conquistats però subratlla l’intens camí que encara queda per recórrer, amb especial atenció a l’esfera de la presa de decisions. De les 48 associacions de professionals del periodisme que integren la FAPE, 12 estan presidides per dones. La presència de la dona en aquests organismes “continua a l’alça”. La mitjana de dones en aquestes associacions és del 44,04%.

En relació a la situació de les periodistes en zones de conflicte armat, la FAPE explica que es veuen obligades a reforçar les mesures de seguretat. En aquest sentit, assenyala que la Federació Internacional de Periodistes (FIP) s’ha proposat aprofundir en les recomanacions que dirigeix a les dones que realitzen aquesta mena de cobertures, un treball en què col·labora amb l’Institut Internacional per a la Seguretat de la Premsa (INSI).

L’SPC també denuncia les desigualtats laborals

El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) s’ha afegit a les reivindicacions del Dia de la Dona Treballadora. L’organització lamenta que continuïn vigents les desigualtats laborals entre els homes i les dones de la professió, i alerta de “l’especial vulnerabilitat” que afecta a les professionals de la informació, després de les reduccions de plantilles i la precarietat laboral que ha anat en augment els darrers anys.

L’SPC denuncia que les dones són majoria en les categories laborals més baixes i també en el col·lectiu de periodistes autònoms, que s’ha vist afectat per la pèrdua de col·laboracions i la reducció de les retribucions. Per tot, el Sindicat advoca per acabar amb les discriminacions laborals, les diferències salarials i la poca presència de dones als llocs de decisió.