La Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya ha enviat una carta a la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, on sol·licita la creació d’un epígraf específic de l’Impost sobre Activitats Econòmiques per als professionals de la informació i la comunicació.

El president de la FAPE, Nemesio Rodríguez, assenyala en la missiva que la seva creació servirà per evitar que a alguns professionals se’ls inclogui en el grup genèric de “pintors, escultors, ceramistes, artesans, gravadors i artistes similars”, i a d’altres en el de “serveis de publicitat, relacions públiques i similars”.

L’organització considera que la manca d’un epígraf específic en l’IAE “impedeix el desenvolupament normal de la professió”, ja que aquesta categoria econòmica no existeix malgrat gairebé un terç dels periodistes són autònoms, i a més els “perjudica” a l’hora d’accedir a possibles ajudes, concursos o licitacions públiques.

La FAPE recorda que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, el maig de 2019 va reconèixer aquesta mancança en la gala de l’Associació Espanyola de la Premsa Esportiva celebrada a La Nucia, a Alacant, i va anunciar que per al 2020 “el periodisme estarà reconegut en l’Impost sobre Activitats Econòmiques”.