La Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya i l’Associació d’Universitats amb Titulacions en Informació i Comunicació han acordat emprendre accions conjuntes per impulsar la implantació d’una assignatura de periodisme/comunicació a l’educació secundària obligatòria.

D’entrada, la FAPE i l’ATIC crearan un grup de treball que elaborarà el projecte tècnic de l’assignatura, els seus continguts, les competències i els coneixements que ha de tenir el professorat.

Ambdues entitats consideren que la implementació d’aquesta matèria als cursos d’ESO “contribuirà a l’alfabetització mediàtica, sobretot en l’escenari de sobreabundància d’informació que propicien les xarxes”.

La FAPE i l’ATIC entenen que actualment són imprescindibles elements formatius com aprendre a comunicar, adquirir coneixements crítics sobre els sector periodístic i distingir les notícies veritables de les falses.