El president de la Fundació Consell de la Informació de Catalunya, Roger Jiménez, i el degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Josep Maria Martí, van segellar aquest dijous el conveni de col·laboració que ambdues institucions mantenen des del 1997, quan es va crear el CIC.

D’aquesta manera, el Consell i el Col·legi continuaran col·laborant en totes aquelles activitats de caire deontològic en què, dins del seu àmbit d’atribucions, puguin aportar la seva experiència o la seva organització fundacional.

Impulsada pel CPC, la Fundació CIC és una entitat sense finalitat de lucre amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar. Entre d’altres, la institució vetlla pel compliment dels principis i criteris d’ètica professional del periodisme, continguts en el Codi Deontològic.