La Direcció General de Mitjans de Comunicació ha ampliat la dotació econòmica de tres de les cinc línies de subvencions convocades per aquest 2019.

En concret, el pressupost per als ajuts a les emissores de ràdio ara és de 729.000 euros (25.000 més que en la convocatòria); el de les televisions, és 665.000 euros (en suma 50.000), i el de les entitats sense ànims de lucre i organitzacions professionals és d’ 1.454.000 euros (també en guanya 50.000). En conjunt, s’ha augmentat la dotació en 125.000 euros.

Les altres dues línies d’ajudes convocades aquest any són als mitjans digitals, amb un pressupost de 2.150.0000 euros, i a les publicacions periòdiques en paper, amb 4.094.000 euros.

Així doncs, la dotació econòmica conjunta de les diferents subvencions és de 9.092.000 euros, un increment del 4,75% respecte a les convocatòries de l’any passat.