La Direcció General de Mitjans de Comunicació ha obert la convocatòria de subvencions estructurals a emissores de televisió en català o en aranès de titularitat privada, corresponents a l’any 2019.

La dotació és de 615.000 euros, la mateixa quantitat que en les dues darreres convocatòries. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 30 d’abril.

Les bases reguladores d’aquestes línies són les mateixes de fa dos anys. L’única modificació són les quantitats establertes per a les televisions d’àmbit local segons els trams de difusió.

En concret, en el tram de fins a 45 punts de difusió la quantia serà de 2.500 euros; de 45,01 a 65 punts, de 4.500 euros, i més de 65,01 punts 6.500 euros (anteriorment s’atorgaven les mateixes quanties per als trams de fins a 10 punts; entre 10,01 i 20, i a partir de 20,01 punts, respectivament) .

La línia d’ajuts a les televisions és la tercera convocada per la Generalitat el 2019 després de les subvencions a ràdios i a entitats sense ànim de lucre i organitzacions professionals, obertes fins al 17 d’abril. Així doncs, només queden per convocar els ajuts a mitjans digitals i a publicacions impreses.