La Direcció General de Mitjans de Comunicació ha obert la convocatòria de subvencions estructurals per a l’edició de publicacions periòdiques en suport de paper en català o aranès, corresponents a l’any 2019.

La dotació és de 4.094.000 euros, un 3,4% menys que els 4.238.000 de les dues convocatòries anteriors. Les proporcions també s’han modificat: es destinaran 2.352.000 euros als diaris (–4,2%) i 1.742.000 euros a publicacions no diàries (–2,3%).

El termini per presentar sol·licituds finalitza el 25 de juny.

Novetats

Les bases reguladores dels ajuts a mitjans impresos presenten una sèrie de canvis, els quals afecten tres aspectes concrets. D’entrada s’ha suprimit l’exigència de distribuir dins de Catalunya un mínim del 25% del tiratge imposada a les publicacions editades fora del país. La Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació ho argumenta per la necessitat d’adaptar-se a la “situació canviant” de l’edició de publicacions periòdiques en català fora de Catalunya, i recorre a l’article 50.3 de l’Estatut d’autonomia, segons el qual les polítiques de foment de la llengua catalana s’han d’estendre al conjunt de l’Estat, la Unió Europea i el món.

Un altre canvi és la reducció de l’import per exemplar difós segons certificat de l’empresa auditora de les dades de justificació de la difusió/difusió de pagament ordinari per a les revistes gratuïtes d’abast nacional; de 0,03 euros a 0,015. Això respon a la voluntat d’igualar aquest tipus de publicacions amb altres modalitats que entren dins l’àmbit d’aquestes subvencions.

La tercera novetat és la previsió de dur a terme notificacions individuals per via electrònica, en adaptació a la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La dotació total s’incrementa un 3,31%

La línia de subvencions a publicacions periòdiques en paper és l’única que faltava per convocar. Enguany, la dotació conjunta de les diferents línies és de 8.967.000 euros, un 3,31% més que en les convocatòries de l’any passat.

En concret, la dotació de les subvencions a emissores de ràdio és de 704.000 euros (la mateixa quantia que el 2018); a les televisions, de 615.000 euros (es mantenen); als mitjans digitals, de 2.150.000 euros (+11,86%); a mitjans en paper, de 4.094.000 euros (–3,4%), i a entitats sense ànims de lucre i organitzacions professionals, d’1.404.000 euros (+16,9%).