La Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) es va plantar aquest dimarts a la redacció d’El Mundo per comprovar sobre el terreny les tasques que hi desenvolupen la quarantena de becaris que té el diari. Amb tot, tampoc va ser una visita sorpresa: fa temps que els inspectors havien sol·licitat tots els convenis de col·laboració d’El Mundo amb diferents universitats i, després de revisar-los, van avisar que es personarien aquest dimarts per parlar amb alguns dels estudiants en pràctiques. La visita, però, no es va comunicar al comitè d’empresa, fet que ha molestat els representants dels treballadors.

La inspecció s’emmarca en una campanya de la ITSS per pròpia iniciativa que té per objectiu certificar que els estudiants en pràctiques no realitzen tasques que corresponen a redactors de la plantilla, i comprovar que les empreses no vulneren cap normativa laboral ni els convenis de col·laboració signats amb les universitats.

En el cas d’El Mundo, els inspectors es van reunir aquest dimarts amb diversos estudiants en pràctiques de diferents seccions escollits a l’atzar, i la propera setmana completaran la seva feina entrevistant-se amb alguns més.

El comitè d’empresa remarca que sempre ha defensat que els becaris no han de ser utilitzats com a mà d’obra barata per substituir redactors de vacances o amb dies lliures, sinó que la seva estada ha d’estar enfocada a la formació. En aquest sentit, recorda que fa uns anys va aconseguir que l’empresa acceptés algunes propostes sobre els estudiants en pràctiques, però es va negar a aplicar-ne d’altres, com la de limitar el seu nombre màxim al 10% de cada secció, percentatge que segons el comitè habitualment se supera. En total, afirma que hi ha una quarantena de becaris per a menys de 200 treballadors.

Cal recordar que, l’abril del 2013, la ITSS va decidir multar amb 160.000 euros El País per les condicions laborals dels becaris, ja que feien torns de nit i de cap de setmana sense supervisió, i realitzaven tasques de responsabilitat fora del seu estatus.