El 2013, la inversió publicitària a l’Estat va ser de 3.570,5 milions d’euros, el que representa una caiguda del 10,1% respecte els 3.969,6 de l’any anterior, i se situa als nivells del 1995, quan es van facturar 3.530,1 milions.

Amb tot, segons l’informe anual de l’estudi i2p de Media Hotline amb dades d’Arce Media, la caiguda de la inversió publicitària es va desaccelerar al llarg del 2013: el primer trimestre va baixar un 16,8%; el segon, un 13%; el tercer, un 7,2%, i el darrer trimestre la caiguda va ser de l’1,7% (amb creixements a la televisió i internet del 4 i el 4,4%, respectivament).

Per sectors, el que ha patit la caiguda més pronunciada és el dels dominicals, amb un retrocés del 23,8% (dels 64,8 milions d’euros del 2012 a 49,4), seguit de les revistes, amb un 18,7% (de 287,8 a 233,9 milions); la premsa, amb el 14,8% (de 731,1 a 622,7 milions), i la ràdio, amb el 10,6% (de 372,2 a 332,6 milions). El 2013, els que van decréixer menys van ser el mitjà televisiu, un 7,5% (passant de 1.797,1 a 1.662,4 milions), i internet, que ho va fer un 2,5% (de 390,2 a 380,5 milions).

Increment de l’1,5% al 2014

De cara al 2014, l’estudi i2p calcula una inversió publicitària de 3.625,2 milions d’eurs, un 1,5% superior a la de l’any passat. Per sectors, preveu un creixement del 5,5% a internet (que facturaria 401,3 milions), del 3,5% a la televisió (1.719,9 milions) i de l’1,6% en ràdio (337,9 milions). Per a la resta, encara preveu caigudes: del 6,9% als suplements dominicals (facturant 46 milions), del 4,3% a les revistes (223,9 milions), i del 3,4% en premsa (601,3 milions).