La Junta Electoral Central ha arribat a la mateixa conclusió que la de Barcelona: que TV3 va vulnerar la neutralitat informativa per oferir una cobertura excessiva tant de la manifestació de Brussel·les organitzada per l’ANC i Òmnium com del Concert per la llibertat dels presos polítics, ambdues denunciades pel PP. Així doncs, ordena la Junta de Barcelona la incoació de sengles expedients sancionadors a la CCMA per “reiteració”.

Pel que fa a la manifestació Wake up Europe, Democracy for Catalonia del 7 de desembre, que TV3 no va emetre en directe per la fiscalització a la qual està sotmesa, la JEC assenyala que “resulta inequívoc el caràcter partidista i la incidència electoral” de l’acte. A més, afirma que la seva cobertura “va estar lluny del caràcter moderat que la representació de la CCMA sosté”, utilitzant l’argument del president de la Junta de Barcelona en el seu vot particular on defensava l’actuació de TV3.

Amb tot, la Junta Central revoca l’acord de la de Barcelona pel que fa a la compensació al PP. Per una banda, per no tenir prou informació per “determinar el grau de desequilibri de temps” amb què s’hauria de compensar el partit. I per l’altra perquè concedir aquesta compensació l’últim dia de campanya “produiria disfuncions” respecte altres formacions polítiques. Finalment, la JEC argumenta que la pròpia resolució es pot considerar una “compensació suficient”.

Quant al Concert per la llibertat dels presos polítics del 2 de desembre, la Junta Electoral Central conclou que la cobertura informativa del Telenotícies vespre “ha potenciat la difusió d’un acte la raó de ser del qual consistia primordialment en produir la màxima incidència electoral possible”.