El diari El Mundo aplicarà un expedient de regulació temporal d’ocupació durant quatre mesos amb unes condicions més avantatjoses per a la plantilla que les plantejades inicialment per l’empresa. L’acord entre ambdues parts contempla la suspensió del contracte per a 23 dels 188 treballadors, que seran compensats amb 200 euros mensuals.

A més, s’aplicarà una reducció equivalent a una paga extraordinària per als salaris de fins als 65.000 euros mensuals; a una paga i mitja els sous superiors; a dues pagues al personal directiu; a tres pagues al director del diari, i a quatre pagues al president del consell d’administració.

Les 165 persones amb reducció de pagues disposaran de quatre dies de permís retribuït o 100 euros per dia.

Finalment, Unidad Editorial es compromet a no executar cap acomiadament col·lectiu aquest 2020.

El preacord entre el comitè i l’empresa ha estat aprovat per 119 vots a favor (79,3%), 23 en contra (15,3%) i 8 abstencions (5,3%), amb una participació del 79,9% de la plantilla.