Representants d’entitats socials i culturals, sindicats, partits polítics i el comitè d’empresa de Radiotelevisió Valenciana (RTVV), els quals formen part de la plataforma Sí a RTVV, la nostra, han registrat un escrit a les Corts Valencianes on demanen als grups parlamentaris “consens” a l’hora d’aprovar la nova llei de l’ens.

En aquest sentit, recorden que el naixement de la televisió pública va ser fruit del consens entre totes les forces polítiques, i que la seva llei tenia tres eixos fonamentals: defensar la cultura i la llengua valencianes; oferir un servei públic de qualitat, i impulsar i desenvolupar la indústria audiovisual valenciana. Des de la plataforma asseguren que aquests objectius estan “més vigents que mai”.

Així doncs, en el document presentat a les Corts, la plataforma proposa que la nova normativa assumeixi que la llengua pròpia de RTVV és el valencià; garantir l’equilibri territorial i reflectir la diversitat comarcal i local; garantir l’expressió plural de la societat, tot respectant la independència professional, el pluralisme i l’accés univers a la informació; assumir la funció de motor de la indústria audiovisual valenciana; actuar d’altaveu i promoure la creativitat cultural valenciana; donar suport al sistema educatiu, i portar a terme una gestió responsable i un sistema de finançament proporcionat i transparent.

A més, la plataforma demana que RTVV pugui actuar amb autonomia del poder polític; que el director general sigui un professional independent nomenat per les Corts per una majoria de dos terços (igual per al consell d’administració); que es creï un consell assessor i un comitè de redacció; que es mantinguin els llocs de treball, i la creació del Consell de l’Audiovisual.

Els sindicats presenten esmenes a la llei

A banda, el comitè d’empresa de RTVV ha presentat al Consell i a les Corts esmenes a 22 articles, l’exposició de motius, la disposició addicional i la disposició transitòria primera del projecte de llei sobre la radiotelevisió pública valenciana.

Les esmenes dels sindicats incideixen en alguns dels aspectes que demanda la plataforma Sí a RTVV, la nostra, a més d’altres, com ara preservar totes les franges horàries per al servei públic; salvaguardar els drets laborals dels treballadors, i que el manament-marc quedi fora de la llei i s’aprovi després del seu debat parlamentari .