La Fundación Policía Española ha convocat la primera edició del Premi Cos Nacional de Policia de Periodisme en les categories de premsa escrita i digital, i mitjans audiovisuals, dotades amb 6.000 euros cadascuna. Els guardons distingiran els treballs que analitzin la tasca realitzada per la policia espanyola “atenent a criteris de qualitat i rigor periodístic, així com al nivell de difusió assolit”.

Els treballs, que s’han d’haver publicat o emès entre l’1 d’octubre del 2011 i el 30 d’agost del 2012,  han de tractar sobre el Cos Nacional de Policia, les seves funcions genèriques, formació, organització o sobre un cas concret on hagi participat en la seva resolució i que destaqui elements singulars poc coneguts pel gran públic.

El termini per presentar els treballs finalitza l’1 de setembre, i el veredicte es donarà a conèixer com a molt tard el 20 del mateix mes. El lliurament es realitzarà en el transcurs dels actes de celebració dels patrons de la policia, els Sants Àngels Custodis.