Els editors de premsa europeus i Microsoft han demanat un mecanisme d’arbitratge a la UE que garanteixi que les empreses tecnològiques remuneren els mitjans de comunicació, en la línia de la nova legislació australiana, que les obliga a pagar cada cop que comparteixen notícies.

Ambdues parts han acordat treballar en una solució que garanteixi als mitjans europeus una remuneració per l’ús dels seus continguts en la línia dels objectius de la Directiva sobre els drets d’autor en el mercat únic digital que entra en vigor al juny.

En l’acord participen l’European Magazine Media Association (EMMA), l’European Newspaper’s Publishers Association (ENPA), l’European Publishers Council (EPC), News Media Europe (NME) i Microsoft.

La solució que treballaran exigirà el pagament per l’ús del contingut dels editors per part de les anomenades gatekeepers i hauria d’incloure disposicions d’arbitratge per garantir que es negociïn “acords justos”. El model australià estableix un preu basat en una avaluació dels beneficis que obté cada part al compartir les notícies, els costos derivats de la producció del contingut i qualsevol càrrega indeguda en les plataformes.

Els editors de premsa consideren que, encara que se’ls hagi atorgat un dret connex a la UE, si no s’adopta un mecanisme d’arbitratge addicional és possible que no tinguin “la força econòmica per negociar acords justos i equilibrats” amb les grans tecnològiques.