L’Associació Catalana de Premsa Comarcal (ACPC) aposta per un model mixt entre les publicacions impreses i les digitals. Així es va desprendre del congrés i l’assemblea que el passat dissabte va celebrar a El Vendrell els associats a l’entitat.

Durant la trobada, es va presentar el Llibre blanc de la premsa comarcal, el qual indica que el 51% dels exemplars venuts són per subscripció, una dada que per als editors avala la continuïtat del format paper.

A El Vendrell també es va presentar un nou web per donar suport a les edicions digitals dels associats a l’ACPC. El portal inclou una plantilla de revista digital amb gestió de continguts que s’adapta a les necessitats de cada publicació en funció de la periodicitat amb la qual es vulgui ser present a la xarxa.

Tot i que la iniciativa neix per complementar el suport en paper, també pot ser una bona solució per a aquelles publicacions que, a causa de la crisi econòmica, s’estan plantejant el seu futur imprès.