Un informe de Mèdia.cat sobre el tractament dels mitjans escrits entorn a la candidatura del cementiri nuclear d’Ascó ha evidenciat que la premsa es va supeditar al periodisme de declaracions i picabaralles polítiques en comptes de fomentar un debat amb arguments científics i tècnics.

Així, l’informe revela que la majoria de notícies publicades en referència a la candidatura d’Ascó van estar pràcticament monopolitzades per la polèmica política, d’una banda, i pel conflicte social entre partidaris i detractors de la instal·lació, de l’altra.

Aquesta és una de les principals conclusions que es pot extreure de l’informe Anàlisi del tractament en la premsa catalana de la candidatura d’Ascó per acollir un magatzem de residus nuclears, publicat per l’Observatori Crític de Mitjans Mèdia.cat, i presentat aquest dilluns al vespre a Tortosa. L’estudi ha analitzat la premsa generalista catalana durant el període de nou mesos que va del moment que el Govern espanyol va obrir el procés fins a l’agost de 2010.

L’informe constata que més del 60% de les fonts consultades en el conjunt de peces analitzades són de caire polític, mentre que la suma de les fonts científiques, ambientals, d’empreses i d’organismes amb responsabilitat energètica està per sota del 5%. Aquestes dades s’expliquen, segons l’estudi, perquè els diaris es van limitar a reproduir les declaracions, les dades i la informació ambiental que van aportar els portaveus polítics i, en menor mesura, les entitats civils i els organismes amb responsabilitat energètica o nuclear.

Els autors de l’informe conclouen que, si bé la premsa catalana ha posat sobre la taula el tema científic, “no ha afavorit la creació d’un debat basat en fonaments científics i tècnics i l’ha supeditat al periodisme de declaracions i conflictes”.

El Punt, informació més àmplia

Per capçaleres, el diari El Punt és el que va oferir una cobertura més àmplia de la notícia, tant pel que fa a la cobertura temporal com al volum de les peces. La majoria de peces amb contingut científic han aparegut precisament a les pàgines del diari El Punt, seguit per El Periódico, La Vanguardia i l’Avui. Val a dir,però, que El Periódico és el que confereix més rellevància a aquest tipus de peces.

Del conjunt de peces analitzades, el 41,92% són neutrals, mentre que el 32,63% projecten un ideari favorable que el Magatzem Temporal Centralitzat se situï a Ascó, i el 25,45% restant s’hi mostren més aviat contraris. Els qui més a favor s’hi mostren són El Periódico, seguit de La Vanguardia i l’Avui. L’excepció és El Punt, que es posiciona majoritàriament en contra de la instal·lació d’aquesta infraestructura a les Terres de l’Ebre.

Aquesta dada se sustenta tant del càlcul dels editorials: El Periódico en va fer dues a favor, El Punt quatre de neutres i tres contràries, i cap de les que van fer Avui i La Vanguardia sobre aquesta temàtica van definir la posició del diari d’una forma nítida. Però mes enllà dels editorials, la publicació de peces motivades per fets contraris al Magatzem superen les favorables, i El Punt novament se situa al capdavant en la cobertura d’informacions contra la instal·lació del Magatzem a Ascó.