Un informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya indica que les dones van representar el 40,1% del temps de paraula dels polítics en els informatius de sis televisions i ràdios catalanes (TV3, 3/24, Catalunya Ràdio, TVE Catalunya, RAC1 i betevé) durant els vuit primers mesos de 2021, de manera que s’assoleix la paritat (establerta entre el 40 i el 60%).

El percentatge global registrat l’any passat en informatius suposa una millora constant respecte del 35,5% de 2020, el 31,6% de 2019 i el 29,8% de 2018. Això sí, dels mitjans analitzats, la paritat només la van aconseguir betevé (amb el 43,4%) i Catalunya Ràdio (41,5%).

Per altra banda, la participació de dones polítiques en debats també va assolir la paritat de gener a agost de 2021. En concret, van representar el 47,5% de les intervencions, un gran increment respecte del 28,6% de 2020.

Finalment, la presència de dones polítiques en entrevistes també va millorar, però sense assolir la paritat. En concret, l’any passat es van quedar en el 37,6% de les intervencions, incrementant 1,5 punts respecte de 2020.

Xirgo demana continuar esforçant-s’hi

“Les dades sobre la presència de les dones polítiques en els mitjans ens permeten constatar una evolució positiva pel que fa a la visibilitat de les dones. Veiem un esforç sostingut dels mitjans que ens ha situat en xifres properes al 40%”, assenyala el president del CAC, Xevi Xirgo.

“Tanmateix, convindrà continuar fent un esforç conjunt per arribar a una presència paritària entre homes i dones en tots els formats d’intervenció dels mitjans audiovisuals. Tenint en compte que les dones suposen el 51% de la població, aquest és l’objectiu que crec que ha de tenir una societat avançada com la nostra. És un objectiu possible i desitjable, perquè servirà de referència per a altres àmbits de la societat”, afegeix.