Durant el primer quadrimestre del 2010, la producció externa de la programació de TVE va ser del 37,6%, xifra superior al 36,1% del 2009 i al 29,5 del 2008. En canvi, la producció pròpia durant els quatre primers mesos de l’any es situa en el 62,3%, mentre que el 2009 era del 63,8% i el 2008 del 70,4.

Les dades van ser facilitades pel president de RTVE, Alberto Oliart, durant la seva compareixença davant la comissió de control parlamentària.

Aquest augment de la producció externa i la caiguda de la interna coincideixen amb l’eliminació de la publicitat a TVE i el conseqüent increment d’hores de programació. “L’augment de la producció interna no arriba com jo voldria que arribés”, va reconèixer Oliart.

El president de RTVE va assenyalar que no es tracta només per raons econòmiques, sinó perquè “és un procés complicat de canvi de gestió i de racionalització dels mètodes de treball” que, segons va dir, “no es fa de la nit al dia”.

360 representants sindicals alliberats

Alberto Oliart també va informar que, actualment, RTVE té 360 representants sindicals alliberats, 283 a temps parcial i 77 a temps complet. La xifra suposa que hi ha 58 representants alliberats més que a l’octubre del 2009, quan n’hi havia 249 a temps parcial i 53 a temps complet).