La Reial Acadèmia Espanyola ha modificat els termes periodista i periodisme en l’actualització anual del Diccionari de la Llengua Espanyola.

Així doncs, periodista ha passat a ser senzillament la “persona que es dedica al periodisme”, en lloc de les dues accepcions que hi havia fins ara: “persona legalment autoritzada per exercir el periodisme”, i “persona professionalment dedicada en un periòdic o en un mitjà audiovisual a tasques literàries o gràfiques d’informació o de creació d’opinió”.

Per periodisme, la RAE entén que és l'”activitat professional que consisteix en l’obtenció, tractament, interpretació i difusió d’informacions a través de qualsevol mitjà escrit, oral, visual o gràfic”, a més dels “estudis o carrera de periodisme”.

La proposta de renovació del terme periodista la va fer el 2015 Ramón Salaverría, professor de periodisme i investigador sobre mitjans digitals a la Universitat de Navarra, qui ha mostrat la seva satisfacció amb les actualitzacions d’unes definicions que considerava obsoletes.

Al Diccionari de la Llengua Catalana de l’Institut d’Estudis Catalansperiodista està definit com la “persona que té per professió fer reportatges, entrevistes, etc., en algun dels mitjans de comunicació”, mentre que periodisme és l'”exercici o professió de periodista”.