La modificació de les lleis de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya arriba al seu tram final. El passat dimecres, la comissió d’Afers Institucionals del Parlament va donar el vistiplau a la proposició de llei amb el suport de tots els grups polítics.

Ara el document ha de ser aprovat pel ple del Parlament, on Ciutadans, Catalunya en Comú Podem i la CUP mantindran algunes esmenes.

El nou text agafa com a base el que es va aprovar per unanimitat el juliol de 2017 en una ponència conjunta; el seu recorregut es va truncar amb la fi de la legislatura i l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola, i es va recuperar el novembre de 2018.

Majories qualificades

El document estableix que els membres de la CCMA i el CAC siguin elegits amb el suport de dos terços de la cambra (ara es pot fer amb majoria absoluta en segona volta) i a proposta d’un mínim de tres grups parlamentaris (en l’actual llei del CAC són dos, i la de la CCMA no ho determina).

El text també estableix que els seus membres estiguin subjectes al règim retributiu dels alts càrrecs de la Generalitat, reforça el seu perfil professional, i introdueix la paritat en la composició.

Una altra novetat és que, per a l’elecció del consell de govern de la Corporació, el CAC haurà de regular, convocar i resoldre un procediment públic de selecció de candidatures, les quals hauran de presentar un projecte de gestió. En la normativa actual, el Consell es limitava a emetre un informe sobre la seva capacitat i idoneïtat per ocupar els càrrecs.

La modificació de la llei també determina que el nomenament del personal directiu de la CCMA s’haurà de fer d’acord amb un procediment de presentació i selecció de candidats anàleg al de la tria de membres del consell de govern.