El número de novembre-desembre de la revisa Estela serà el darrer d’aquesta publicació editada per la Parròquia de Calella. Nascuda el setembre de 1946 com a suplement de la fulla parroquial, actualment és l’única publicació d’informació local de la població.

Els motius del tancament són la davallada publicitària i un deute acumulat de 4.000 euros que no pot assumir la Parròquia. A més, la publicació resta pendent de cobrar una subvenció de 2.500 euros de la Generalitat del 2010.

Tot i que durant l’agost diversos ciutadans de Calella han aportat diverses propostes en un grup creat a Facebook per evitar-ne el tancament, els seus editors han donat per acabat el projecte davant la dificultat de fer-lo altre cop viable econòmicament.

Arran del debat generat, Joaquim Costa, membre del consell de redacció, va assegurar que les propostes generades les interpretaven com “la llavor d’un altre projecte de publicació local”, tot convidant a les persones que les havien realitzat a tirar-lo endavant.

Font: Saul.cat