Fins al passat 12 de desembre, el Ministeri d’Indústria havia obert un total de 40 expedients sancionadors a les cadenes de televisió corresponents a 71 infraccions, quan durant el 2010 van ser 30 per a 68 infraccions, segons dades de la Secretaria d’Estat de les Telecomunicacions. En total, Indústria ha imposat multes per valor d’1,59 milions d’euros (l’any anterior van ser 5,09 milions), tot i que la xifra pot canviar perquè encara hi ha expedients pendents de resolució.

La majoria dels expedients que han acabat amb sanció feien referència a la publicitat, mentre que per infringir l’horari de protecció dels drets infantils no s’ha multat cap cadena, tot i que es van obrir sis expedients a sis cadenes per un total de cinc infraccions. Amb tot, encara resta un expedient obert en aquest àmbit.

Les dades contrasten amb les del sisè Informe sobre l’aplicació del codi d’autorregulació de continguts televisius i la infància, on la comissió de seguiment va rebre 172 queixes per programació emesa en horari de protecció infantil, de les quals el comitè d’autorregulació en va acceptar 17.

A banda, en el darrer any no s’ha obert cap expedient per contraprogramació o per canvis indeguts de les graelles.

Sancions publicitàries

En concret, al llarg del 2011 el Ministeri d’Indústria va obrir 13 expedients a cinc cadenes per 19 infraccions, multades amb 484.175 euros, per superar els 12 minuts de publicitat per hora. També es van obrir vuit expedients a sis cadenes per 15 infraccions, sancionades amb 492.500 euros, per les interrupcions publicitàries il·legals.

La publicitat il·lícita (enganyosa o que infringeixi les limitacions de determinats productes) va generar set expedients a set cadenes per 29 infraccions, multades amb 417.664 euros. També es van obrir dos expedients sancionadors a una cadena per tres infraccions per publicitat encoberta, amb una multa de 200.001 euros.

Finalment, hi ha quatre expedients oberts al mateix nombre de cadenes per no satisfer el 5% que marca la llei per finançar obres audiovisuals.