La televisió de pagament continua com el servei que més insatisfacció genera a les llars, segons el panel corresponent al segon semestre de 2019 elaborat per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. Tradicionalment el servei pitjor valorat a les llars de l’Estat ha estat el subministrament elèctric. Això va canviar el primer semestre de 2018, quan la TV de pagament va desbancar-lo per primer cop, gesta que va repetir el primer semestre de 2019.

En concret, en el segon semestre de 2019, un 17,8% de les llars manifestaven estar poc o gens satisfetes amb el servei de TV de pagament, una dècima menys que en el panel de la primera meitat de l’any. Per darrere van quedar el subministrament elèctric, amb un 15,5% (2 punts menys), i la banda ampla fixa, amb un 14,9% (–2,3).

El principal motiu d’insatisfacció a les llars pel servei de TV de pagament és el preu car (70,7%), seguit a molta distància de la manca de qualitat del servei (27,2%), la falta de claredat en les factures i sobre els preus aplicats (21,1%), la mala atenció al client (17,9%), la manca d’informació sobre les condicions de subministrament i contractuals (15,8%), i els cobraments indeguts (11,7%).

La CNMC remarca que el panel del segon semestre de 2019 està realitzat amb dades del quart trimestre, de manera que reflecteixen la situació del mercat abans de l’estat d’alarma a causa de la pandèmia del coronavirus.