El Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya i la Universitat Internacional de Catalunya han signat un conveni en el qual s’estableixen les bases d’una mútua col·laboració en els àmbits d’interès compartit.

Per una banda, la UIC Barcelona s’incorpora al Col·legi de Publicitaris com soci acadèmic, fet que li permetrà participar de forma plena en l’activitat i els serveis que promou la institució. A més, un membre d’aquesta universitat passa a ser membre de ple dret del Col·legi.

Per la seva part, la UIC Barcelona proporcionarà als membres del Col·legi de Publicitaris facilitats per cursar els màsters/, cursos i postgraus de la seva oferta formativa.

El conveni també concreta l’organització d’una jornada sobre temes d’actualitat en l’àmbit de la publicitat i les relacions públiques, a més d’altres accions on convergeixin les finalitats d’ambdues entitats.

L’esperit de col·laboració de l’acord preveu la possibilitat que puguin ser membres del Col·legi els estudiants del grau en Publicitat i Relacions Públiques, i del de Màrqueting. A més, també s’ofereixen avantatjoses condicions de col·legiació per als acabats de titular.