El proper curs, la Universitat d’Andorra posarà en marxa un nou pla d’estudis per al bàtxelor de Comunicació amb l’objectiu d’actualitzar els continguts per adaptar-se a les noves necessitats del sector i ampliar les competències de l’alumnat. Aquest bàtxelor és una titulació estatal que s’ofereix en modalitat virtual i en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya. 

El nou pla d’estudis, que continua sent de 180 crèdits repartits en sis semestres, ha actualitzat bona part dels seus continguts (l’equivalent al 43% dels crèdits) per adaptar-se a les noves necessitats del sector de la comunicació. Més concretament, s’incorporen coneixements i competències associades als nous perfils professionals, es reforcen els continguts orientats al món digital i els mitjans socials, i s’aprofundeix en tècniques de comunicació actuals com ara l’storytelling. 

El nou bàtxelor inclou noves assignatures com Audiències i consumsExercici de la professió periodística i Creativitat publicitària. A més, manté les assignatures pròpies de la UdA, com L’entorn comunicatiu d’Andorra o Història econòmica de l’Andorra contemporània.