La Unió de Televisions Comercials en Obert ha expressat la seva “decepció i preocupació” pel contingut de l’Avantprojecte de llei general de comunicació audiovisual que el Govern expanyol ha sotmès a informació pública. “El text conté avenços, però són insuficients”, lamenta.

La UTECA considera que, en cas d’aprovar-se l’actual text, “estaríem davant d’una oportunitat perduda, doncs no soluciona el problema fonamental de la desigualtat, a causa de l’exigència de normes únicament a les televisions lineals, sense entrar en la regulació de les plataformes de compartició de vídeos”.

La patronal de les TV privades entén que d’aquesta manera “s’establiria una diferència difícil de comprendre en un mercat que és únic i global, en el qual el sector digital representa més del 30%. La conseqüència seria la consolidació d’una competència deslleial que continuaria distorsionant greument el mercat”.

L’entitat considera que el recent Reial decret sobre comunicacions comercials de l’activitat del joc “ha demostrat l’eficàcia” de l’ús de normatives complementàries per aconseguir que la prohibició d’aquest tipus de publicitat afecti de la mateixa manera a tots els operadors. Per això, insta el Govern a “replicar” el model i a aplicar lleis sectorials que permetin aconseguir la “igualtat plena” entre operadors lineals i digitals.

Per altra banda, la UTECA també reclama una redacció de l’actual aportació de les televisions privades al finançament d’obra audiovisual, aprofitant que els nous operadors també hauran de contribuir-hi, tal com es contempla en la futura normativa.