El degà de la Facultat d’Empresa i Comunicació de la Universitat de Vic, Xavier Ferràs, i la directora general del centre tecnològic Barcelona Media, Anna Pàmies, han subscrit aquest dilluns un conveni de col·laboració que té per objectiu establir línies de cooperació i de recerca conjunta en l’àmbit de la comunicació digital interactiva i l’economia creativa, un sector que abasta des de la indústria cultural fins a l’economia del coneixement.

A més, mitjançant l’acord, ambdues parts iniciaran grups de treball conjunts enfocats a l’estructuració de projectes d’R+D per ser presentats en futures convocatòries de l’Horizon 2020, el programa de finançament europeu de la innovació per al període 2014-2020.

El conveni també estableix la cooperació entre la UVic i Barcelona Media en el desenvolupament d’activitats de docència, investigació i transferència de coneixement, així com en el foment de l’intercanvi d’informació sobre temes d’investigació, llibres, publicacions i altres recursos i materials d’interès per a ambdues institucions. En aquest sentit, també s’abasta la cooperació en el desenvolupament de projectes museològics i museogràfics, de revitalització urbana i de màrqueting de localitats (place branding).

Dos altres eixos de l’acord són impulsar el debat i l’intercanvi d’experiències sobre totes aquelles qüestions que puguin beneficiar ambdues institucions, i col·laborar en l’estudi i l’execució de projectes i iniciatives que reportin beneficis a la seva projecció.

Anna Pàmies ha destacat que el conveni s’inscriu en “la vocació del centre tecnològic d’afavorir la recerca aplicada i la transferència de coneixements i de tecnologia, per tal d’impulsar la competitivitat de la indústria”. La situació actual, ha afegit, impulsa a “unir esforços per sumar talents, amb la finalitat de generar coneixement i innovació per poder ajudar al teixit productiu a posar en el mercat productes i serveis d’alt valor afegit”.

Per la seva part, Xavier Ferràs ha assenyalat que l’acord permetrà “accelerar el procés d’internacionalització” d’ambdues institucions, especialment en l’àmbit d’Amèrica Llatina, on la UVic manté convenis de col·laboració amb diferents universitats (i amb les quals s’iniciarà l’oferta de dobles titulacions a partir del 2014), i on Barcelona Media disposa també d’una filial al Brasil.