Grup Comunicació 21 ha sol·licitat donar-se de baixa del control d’EGM Baròmetre Catalunya davant les “discrepàncies irresolubles” en l’auditoria que realitza l’organisme de la xarxa de periòdics Línia.

L’editora remarca que la xarxa està formada per 21 capçaleres de proximitat concentrades a Barcelona i la seva àrea metropolitana, i que al març va superar els 500.000 exemplars de difusió, segons certificacions oficials de PGD-OJD.

Però, malgrat ser el principal operador de premsa local no diària de Catalunya, l’EGM Baròmetre segueix publicant unes xifres d’audiència “irrisòries”, molt per sota de la difusió en impressions, les quals estan certificades. Davant la queixa del grup, tècnics de l’organisme van admetre que no s’auditaven totes les capçaleres perquè “són moltes”.

A més, en un informe tècnic presentat per FUNDACC a Grup Comunicació 21, es van detectar “nombroses anomalies” que, segons l’editora, no només no s’han revisat ni millorat en l’última onada, sinó que fins i tot han empitjorat el resultat final. De fet, en les dades d’EGM Baròmetre publicades la setmana passada apareix una capçalera que no existeix, Línia Barcelonès.

Tècnics d’aquest organisme van explicar a l’editora dels periòdics Línia que “treure dades de coses tan petites pot portar a què apareguin i desapareguin en cada onada”. La xarxa Línia imprimeix un mínim de 15.000 exemplars certificats per a cada districte de Barcelona, una difusió que per si sola supera la de la majoria de les publicacions locals més llegides recollides en el rànquing d’EGM Baròmetre.

Precedents de falta de rigor

Des d’aquest portal ja s’havia alertat de nombroses incidències i errors en anteriors onades pel que fa al rànquing general de publicacions catalanes, les quals posaven en qüestió la credibilitat de l’organisme i de les xifres que subministra.

”Les dades que l’organisme ha donat fins ara del grup són un insult a la intel·ligència i erosionen els nostres interessos comercials. Hem intentant per activa i per passiva, amb dades a les mans i amb molta paciència, que els tècnics de l’EGM Baròmetre entenguin que la seva certificació no mereix cap credibilitat perquè és incomplerta i té una gran mancança metodològica”, assegura l’editor de Grup Comunicació 21, David Centol.

“La singularitat que implica que la xarxa Línia concentri la seva difusió i clara implementació en els districtes de la ciutat de Barcelona i en la seva àrea metropolitana ha impedit, fins ara, que l’organisme pugi detectar el nombre real de lectors i això explicaria que tot el grup, amb les 21 capçaleres sumades, disposi segons EGM Baròmetre de menys lectors que alguna revista rural amb una presència ínfima al territori i sense control de PGD”, afegeix Centol.

L’impulsora del Baròmetre, la Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura, dirigida per Joan Sabaté, es troba en procés de liquidació després que cessés la seva activitat amb el canvi d’any. Des d’aleshores, de l’EGM Baròmetre Catalunya se n’encarrega en solitari l’Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació (AIMC). 

Un mapa insòlit, article del 23 d’abril de 2013 de David Centol.