L’Agència Catalana de Notícies ha revisat i actualitzat el seu Llibre d’estil, coincidint amb el seu 20è aniversari, amb l’objectiu de fer-lo més útil com a eina de suport per transmetre la informació. El manual, obra de Carme-Ferré Pavia i Anna Nogué Regàs, és fruit de la col·laboració entre l’Agència i l’Institut de Comunicació de la UAB, i s’ha reeditat de la mà d’Edicions Saldonar.

La revisió del Llibre d’estil de l’ACN respon a l’objectiu de donar-li vigència, adaptar-lo a un context canviant i fer-lo útil no només als professionals de l’agència, sinó a tot el col·lectiu de periodistes. Les narratives periodístiques, els hàbits de consum d’informació i el protagonisme de les plataformes tecnològiques condicionen el paper dels mitjans de comunicació. En aquest nou marc, l’actualització del document vol facilitar que l’ACN es mantingui fidel a la seva missió de servei públic, els valors deontològics i els criteris periodístics.

El nou Llibre d’estil incorpora millores en la tipografia i un disseny més pràctic respecte del que es va elaborar ara fa deu anys. La nova edició presenta un índex actualitzat i simplificat, que ara se situa al principi, per facilitar-ne la consulta. En la mateixa línia, s’han revisat alguns paràmetres deontològics que han de guiar els criteris dels professionals de l’ACN. La part de vídeo i de fotografia presenta un nou redactat adaptat al protagonisme creixent d’aquests formats en l’activitat informativa. També s’ha actualitzat el contingut d’alguns aspectes concrets, com les capçaleres que determinen el format del text o els sistemes de distribució. Així mateix, el document recull la tendència del model lingüístic apuntada en la nova gramàtica catalana, d’una sensibilitat més gran envers la varietat geogràfica.

El nou Llibre d’estil inclou una sèrie de textos introductoris a càrrec del director de l’ACN, Marc Colomer; la fins fa poc degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Neus Bonet, i dels presidents de les diputacions de Barcelona, Girona i Lleida, institucions que han col·laborat en la seva edició.