L’Ajuntament de Torredembarra ha obert el procés de licitació per adjudicar el servei d’inserció de publicitat de les campanyes institucionals, anuncis oficials i esqueles als mitjans de comunicació impresos, digitals i radiofònics.

El preu de licitació és de 140.000 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable dues anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza el 14 d’abril.

L’objecte del contracte és el servei de planificació de mitjans, mediació en les negociacions, contractació i gestió dels espais publicitaris, i seguiment i control de la publicitats en els mitjans per a les campanyes, anuncis i esqueles institucionals.