L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha obert el procés de licitació per adjudicar el servei de recull de premsa, consistent en fer seguiment diari de les notícies i articles d’opinió en premsa, ràdio, televisió, internet i xarxes socials relacionades amb l’AMB i les seves àrees d’ interès.

El pressupost base de licitació és de 40.457,80 euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable un més). El termini per presentar ofertes finalitza el 3 de setembre.

L’òrgan de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració l’oferta econòmica (77 punts de 151), el nombre de mitjans i suports controlats (40 punts), l’organització tècnica i qualitat del material ofert (18 punts), i les millores addicionals (16 punts).