L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha obert el procés de licitació per adjudicar el servei d’elaboració de continguts periodístics per a mitjans de comunicació locals i revistes especialitzades. El pressupost de licitació és de 33.057,85 euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable un més). El termini per presentar ofertes finalitza el 7 de novembre.

L’AMB argumenta que, davant del “gran nombre de mitjans locals existents que no elaboren ells els continguts” i tenint en compte el volum de reportatges a publicar durant el 2020, ha decidit contractar els serveis d’una empresa externa especialitzada que s’encarregui produir els continguts periodístics.

El Servei de Comunicació de l’AMB preveu la producció d’un centenar d’articles per a 34 capçaleres locals i onze revistes especialitzades. Les temàtiques estaran relacionades amb les competències i serveis de l’ens: territori (espai públic, infraestructures, habitatge, urbanisme), ecologia, mobilitat, o desenvolupament social i econòmic.

El plec tècnic especifica que els articles els articles han de mantenir un codi periodístic, evitant caure en altres tipologies de publicació com la publicitat, el publireportatge i la comunicació institucional.

La mesa de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració l’oferta econòmica (fins a 55 punts); la qualitat periodística (23 punts); les millores en l’equip humà (12 punts); les millores en la metodologia de treball (6 punts), i la millora dels terminis de realització (4 punts).