Aquest cap de setmana l’edició impresa de l’Ara Balears inicia una nova etapa amb la seva conversió en setmanari. Si fins ara el mitjà es publicava dissabtes i diumenges, ara únicament ho farà dissabtes i es podrà trobar als quioscos durant tota la setmana fins a la sortida del següent número.

En paral·lel, l’edició digital es reforçarà amb l’objectiu d’oferir més continguts propis.

Amb el format de setmanari l’Ara Balears augmentarà les pàgines fins a 112, renovarà el disseny i revisarà l’estructura de les diferents seccions per fer-la més àmplia i flexible. A més, es continuarà acompanyant dels suplements Llegim, Criatures i Diumenge.

Tot plegat implicarà un augment del preu, que passarà dels 2,5 euros per exemplar actuals a 3,5.

El mitjà argumenta la transformació per la voluntat d’adaptar-se als nous hàbits de consum de la informació, deixant l’edició digital per a l’actualitat més immediata i el dia a dia, i en el setmanari per oferir continguts amb més profunditat, reflexió i anàlisi.

Dirigit des de febrer per Enric Borràs, l’Ara Balears recalca que en aquesta nova etapa mantindrà la línia editorial, amb una atenció especial a tot allò que afecti la llengua, la cultura i altres aspectes com la política, el territori o les desigualtats socials.

L’Ara Balears va néixer el maig de 2013 amb una periodicitat diària, però el setembre de 2014 va deixar de sortir en paper de dilluns a divendres per fer-ho només el cap de setmana, una mesura que es va acompanyar d’un reforç dels continguts digitals.