Durant els nou primers mesos de l’any, Unidad Editorial ha registrat unes pèrdues d’explotació (EBIT) de 39,9 milions d’euros, una millora del 89,04% respecte els 364,2 milions negatius respecte el mateix període del 2012.

Els nou primers mesos del 2013, el grup ha obtingut uns ingressos de 273,4 milions, un 11,5% menys que els 309,1 de fa un any. D’aquests, 104,1 milions corresponen a la publicitat, un 16,2% inferior als 124,1 registrats el 2012. Unidad Editorial destaca que els ingressos publicitaris dels mitjans digitals suposen el 23,1% del total.