Els primers tres mesos de l’any, Vocento ha assolit unes pèrdues netes de 5,757 milions d’euros, un increment del 36,8% en comparació als 4,209 milions negatius del mateix període de 2019. Pel que fa al resultat d’explotació, el grup registra unes pèrdues de 3,805 milions d’euros, un 89,7% més que els 2,006 milions de fa un any.

El primer trimestre de 2020, Vocento va ingressar 89,280 milions d’euros, una reducció del 6,1% respecte als 95,117 milions de l’any passat. Dels ingressos, els publicitaris van caure un 12,7% (de 39,633 a 34,581 milions) i els de la venda d’exemplars un 7,1% (de 33,540 a 31,149 milions), mentre que els altres ingressos (audiovisuals i promocions) van augmentar un 7,3% (de 21,943 a 23,551 milions).

Pel que fa a les despeses d’explotació de Vocento (sense amortitzacions), de gener a març van ser de 88,360 milions d’euros, un 4,5% menys que els 92,533 milions del mateix període de 2019.

Per unitats de negoci, els periòdics registren unes pèrdues d’explotació de 5,130 milions d’euros, quan l’any passat van ser 1,819 milions negatius, amb uns ingressos de 69,211 milions, un retrocés de l’11,5%. En concret, ABC perd 2,370 milions (millora un 9,8%), els diaris regionals 1,901 milions (el 2019 van regirar 1,050 de benefici) i els suplements i les revistes 860.000 euros (242.000 negatius l’any passat).

Pel que fa a la divisió audiovisual de Vocento, el primer trimestre assoleix un benefici d’explotació de 2,253 milions d’euros, un retrocés del 13,2% en comparació als 2,596 de 2019, amb uns ingressos de 8,546 milions, un increment del 3,6%. En aquest cas, la TDT obté un resultat positiu d’1,406 milions (–4,2%), la ràdio de 652.000 euros (+4,1%), i els continguts de 195.000 euros (–61,2%).