PROA – Productors Audiovisuals Federats ha alertat que la situació de l’audiovisual català és “crítica i insostenible”, i per aquest motiu ha reclamat mesures “urgents” i “inajornables” per reactivar “una indústria estratègica del país”. El pla de reactivació del sector que planteja la federació se sustenta en tres eixos principals: reforma de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals; programa d’ajudes i incentius, i recuperació de l’esperit fundacional de les televisions privades espanyoles.

“No pot ser que Barcelona, capital de la Indústria Audiovisual Catalana, que ha estat un clar referent en el sud d’Europa, perdi cada vegada més força i estigui cada vegada a més distància de Madrid”, assenyala PROA en un comunicat, on subratlla que aquesta és la quarta crida que la indústria audiovisual fa dirigida a les institucions públiques i els partits polítics catalans (les altres van ser el 2013, el 2015 i el 2018).

El pla de reactivació de PROA inclou una reforma de la CCMA per “modernitzar-la, racionalitzar-la i al mateix temps fer viable l’ens que ha de fer de motor de la indústria”. Segons les productores, aquesta reforma implicaria un canvi de model per tal de millorar el sistema de governança; acabar amb “l’excessiu” control dels partits polítics; i equilibrar la gestió de les despeses, disminuint el pes de l’estructura i els costos de personal en el pressupost general i invertint més en continguts.

“Volem que els recursos públics es concentrin en augmentar la capacitat de producció de continguts. Menys estructura i més continguts, amb més accés per a les noves generacions i una major adequació a les noves formes de consum”, defensa PROA.

Un altre punt del pla de reactivació és un programa d’ajudes i d’incentius “clars” perquè Catalunya torni a ser “competitiva” i que la facin “atractiva” per a les inversions internacionals. Segons l’entitat, els principals motius que cal tenir en compte per revertir la poca competitivitat, són: la manca d’inversions públiques i privades per ajudar a la creació de les infraestructures mínimes i necessàries; la falta d’ajuts o incentius que sí tenen altres ciutats o territoris; la poca presència a Catalunya de delegacions de les noves plataformes (ubicades a Madrid), i la disminució de les emissions i les produccions fetes des de Catalunya per a les televisions privades.

El tercer punt del pla fa referència a aquestes últimes. En concret, PROA reclama una major sensibilitat per part de les televisions privades espanyoles amb la producció feta i emesa des de Catalunya. En aquest sentit, recorda que quan les TV privades van néixer, fa uns 30 anys, estaven obligades per llei a tenir un centre de producció i emissió a Barcelona. “Amb el pas del temps, no només han tancat aquests centres, sinó que han anat disminuint les emissions fetes des de Barcelona”, lamenta.

La responsabilitat dels polítics

PROA assenyala com a principals responsables de l’actual situació de la indústria audiovisual als representants polítics del país. “Ells són els responsables de, sabent quina és la situació de la CCMA, no fer res per intentar solucionar-ho. Ells són els responsables de la politització de la seva gestió. Ells són els responsables de posar-nos a la cua dels problemes i no defensar amb prou coratge el sector audiovisual català amb lleis, iniciatives i pressió per evitar la deslocalització d’una indústria estratègica”, etziba.

“Som conscients que els polítics no són els únics culpables d’aquesta situació, però ens dirigim directament a ells perquè poden ser els artífex que ens condueixin a una recuperació possible i necessària”, afegeix la federació.